Rammer for by og land

99.O.11


Bestemmelser

Plannummer 99.O.11 
Plannavn Offentligt område ved Hørgyden i Gauerslund 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 5,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af institution med boliger og tilhørende administrationsbygninger samt grønne områder til ophold og friluftsformål, herunder spejderaktiviteter. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00