Rammer for by og land

99.O.11


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Hørgyden i Gauerslund

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
5,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af institution med boliger og tilhørende administrationsbygninger samt grønne områder til ophold og friluftsformål, herunder spejderaktiviteter.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00