Rammer for by og land

99.O.10


Bestemmelser

Plannummer 99.O.10 
Plannavn Offentligt område ved Fælleshåbsvej i Gauerslund 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af skole, idrætsanlæg og institutioner for børn og unge. 
Opholdsarealer Der skal anlægges arealer til beplantningsbælter til afskærmning og opdeling af baneanlæggene. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse skal med hensyn til form og arkitektur tilpasses den eksisterende bebyggelse. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00