Rammer for by og land

99.O.10


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Fælleshåbsvej i Gauerslund

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
12,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af skole, idrætsanlæg og institutioner for børn og unge.

Opholdsarealer
Der skal anlægges arealer til beplantningsbælter til afskærmning og opdeling af baneanlæggene.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse skal med hensyn til form og arkitektur tilpasses den eksisterende bebyggelse.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00