Rammer for by og land

99.O.1


Bestemmelser

Plannummer 99.O.1 
Plannavn Offentligt område ved Gammelbyvej i Grønbjerg 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 15.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af skole, fritidscenter, børnepasning mm. med hertil hørende faciliteter såsom sportshal og idrætsanlæg. 
Bebyggelsens omfang På enkelte dele (skorstene el. lign.) kan fravigelse fra bygningshøjden tillades ved ansøgning. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone + bonus, og skal forblive i landzone ved lokalplanlægningen. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00