Rammer for by og land

99.O.1


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Gammelbyvej i Grønbjerg

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
15.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af skole, fritidscenter, børnepasning mm. med hertil hørende faciliteter såsom sportshal og idrætsanlæg.

Bebyggelsens omfang
På enkelte dele (skorstene el. lign.) kan fravigelse fra bygningshøjden tillades ved ansøgning.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone + bonus, og skal forblive i landzone ved lokalplanlægningen.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00