Rammer for by og land

99.L.40


Bestemmelser

Plannummer 99.L.40 
Plannavn Hornstrup 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Landsbyområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke opføres ny bebyggelse i landsbyen udover bygninger, der er nødvendige for landbrugsdriften eller som genopførelse efter brand.Bebyggelse må max. være 1 etage med udnyttet tagetage. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Arealer som lokalplanlægges forbliver i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00