Rammer for by og land

99.E.5


Bestemmelser

Plannummer 99.E.5 
Plannavn Erhvervsområde ved Damhusvej ved Børkop 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området skal anvendes til jordbrugsvirksomhed i form af drifts- og administrationsbygninger for en planteskole. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00