Rammer for by og land

99.E.4


Bestemmelser

Plannummer 99.E.4 
Plannavn Erhvervsområde ved Ryttergrøftsvej ved Gårslev 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 5.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål - væksthus samt de i forbindelse hermed nødvendige bygninger til varmecentral, pakkerum, mandskabsrum m.v. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse må maksimalt omfatte 84.000 m². For væksthusene må den maksimale højde ikke overstige 5,0 m og for øvrige bygninger 7,0 m. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00