Rammer for by og land

99.E.1


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Svindbækvej og Vejlevej ved Svindbæk

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
20 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
6

Anvendelse
Bebyggelsesprocent: 50
Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom
Maks. antal etager: 3
Maks. bygningshøjde i meter: 20
Min. tilladte miljøklasse: 1
Maks. tilladte miljøklasse: 6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med industri, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel samt enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig o. lign.) i tilknytning til den enkelte virksomhed. I området må der ikke drives handel med dagligvarer.

Bebyggelsens omfang
Bygninger kan opføres i op til 20 meters højde. Enkelte bygningselementer og tekniske anlæg kan efter en særlig planlægning opføres i op til 50 meter, hvis de kan indpasses visuelt i området.

Bemærkning til zonestatus
Byzone

Lokalplaner
Lokalplanlægningen skal sikre, at der stilles krav i forholdtil varetagelse af drikkevandsinteresserne i forbindelse medat miljøklassen hæves.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00