Rammer for by og land

99.B.4


Bestemmelser

Plannummer 99.B.4 
Plannavn Boligområde ved Sandtoften ved Sandagergård 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 5% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af jordbrugsparceller. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00