Rammer for by og land

99.B.3


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Hvidbjergvej og Arnoldsvej i Høll

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der der i landzone skal overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00