Rammer for by og land

99.B.3


Bestemmelser

Plannummer 99.B.3 
Plannavn Boligområde ved Hvidbjergvej og Arnoldsvej i Høll 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der der i landzone skal overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00