Rammer for by og land

8.O.8


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Ballevestvej i Bredsten

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som skov og grønne områder.

Trafik
Vejudlægget til planlagt tilslutningsanlæg til hovedlandevejsforlægning skal respekteres.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Området kan udnyttes til rekreative formål som eksempelvis park, skov eller lign.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00