Rammer for by og land

8.O.8


Bestemmelser

Plannummer 8.O.8 
Plannavn Offentligt område ved Ballevestvej i Bredsten 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som skov og grønne områder. 
Trafik Vejudlægget til planlagt tilslutningsanlæg til hovedlandevejsforlægning skal respekteres. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Området kan udnyttes til rekreative formål som eksempelvis park, skov eller lign. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00