Rammer for by og land

8.E.4


Bestemmelser

Plannummer 8.E.4 
Plannavn Erhvervsområde ved Mølletoften, Bredsten 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. rumfang m3 pr. m2 3 m³ pr. m² 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og tekniske formål til energiforsyning.

 
Bebyggelsens omfang Enkelte bygninger kan opføres i op til 20 meters højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Ved anvendelse til tekniske formål til energiforsyning i form af solenergi gælder bestemmelsen om maks. andel af grundarealet der må bebygges, ikke for bygninger der er nødvendige for virksomhedens drift. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinjer skal området betragtes som områdetype 2. Området betragtes som støjkonsekvenszone i forhold til de tilstødende boligområder. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone.
Ved anvendelse til tekniske formål til energiforsyning i form af solenergi, forbliver området i landzone. Ved anvendelse til erhvervsformål overføres området til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00