Rammer for by og land

7.B.2


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Enggårdstoften i Bredal

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til jordbrugsparceller (hobbylandbrug), boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00