Rammer for by og land

7.B.2


Bestemmelser

Plannummer 7.B.2 
Plannavn Boligområde ved Enggårdstoften i Bredal 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til jordbrugsparceller (hobbylandbrug), boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00