Rammer for by og land

7.B.1


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Horsensvej i Bredal

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner, samt mindre butikker til områdets lokalforsyning.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max bruttoetageareal på 500 m². Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil betjene et større område end lokalområdet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Levnet af den fælles forte skal bevares.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00