Rammer for by og land

6.B.4


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Skovbyvej i Andkær

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
6%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som åben-lav bebyggelse på jordbrugsparceller.

Bebyggelsens omfang
Såfremt området udstykkes, må den enkelte ejendom ikke være større end 5.000 m² eller mindre end 2.000 m². Dog kan enkelte grunde udstykkes med mindre størrelse, såfremt de efter byrådets skøn indgår som en naturlig del af en samlet plan.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00