Rammer for by og land

6.B.4


Bestemmelser

Plannummer 6.B.4 
Plannavn Boligområde ved Skovbyvej i Andkær 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 6% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som åben-lav bebyggelse på jordbrugsparceller. 
Bebyggelsens omfang Såfremt området udstykkes, må den enkelte ejendom ikke være større end 5.000 m² eller mindre end 2.000 m². Dog kan enkelte grunde udstykkes med mindre størrelse, såfremt de efter byrådets skøn indgår som en naturlig del af en samlet plan. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00