Rammer for by og land

6.B.1


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Andkær Bygade i Andkær

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, blandet lav bebyggelse, fællesanlæg som beboerhus, fællesantennemast og lignende, samt mindre butikker og erhverv, der kan indpasses i området. Ny bebyggelse langs Andkær Bygade skal opføres som randbebyggelse.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00