Rammer for by og land

6.B.1


Bestemmelser

Plannummer 6.B.1 
Plannavn Boligområde ved Andkær Bygade i Andkær 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, blandet lav bebyggelse, fællesanlæg som beboerhus, fællesantennemast og lignende, samt mindre butikker og erhverv, der kan indpasses i området. Ny bebyggelse langs Andkær Bygade skal opføres som randbebyggelse. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00