Rammer for by og land

5.R.3


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Søndergade i Børkop

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til og rekreative, grundvandsvenlige formål som skovrejsning.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke opføres bebyggelse i området.

Miljø
Under driften af området skal det sikres, at der ikke sker nedsivning af pesticider til grundvandet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00