Rammer for by og land

5.R.3


Bestemmelser

Plannummer 5.R.3 
Plannavn Rekreativt område ved Søndergade i Børkop 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til og rekreative, grundvandsvenlige formål som skovrejsning. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke opføres bebyggelse i området. 
Miljø Under driften af området skal det sikres, at der ikke sker nedsivning af pesticider til grundvandet. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00