Rammer for by og land

5.O.8


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Vandmøllevej i Børkop

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
2%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, bypark og naturområde.

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres bebyggelse der er nødvendig for områdets funktion som bypark og naturområde.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00