Rammer for by og land

5.O.6


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Borgårdsvej i Børkop

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, børneinstitutioner, legeplads, boldbane og andre formål, der kan indpasses.

Opholdsarealer
Det eksisterende grønne område må ikke bebygges, men skal udlægges som kvarterpark med fælles lege- og opholdsarealer for de tilstødende boligområder.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00