Rammer for by og land

5.O.17


Bestemmelser

Plannummer 5.O.17 
Plannavn Offentligt område ved Borggårdsvej i Børkop 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af fælles-/beboerhus, friluftsaktiviteter, legeplads og/eller institution for børn. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00