Rammer for by og land

5.O.15


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område vest for Fruergaardsvej i Børkop

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, rekreativt grønt område.

Opholdsarealer
Området må ikke bebygges, men skal udlægges som kvarterpark med fælles lege- og opholdsarealer for de tilstødende boligområder. Der kan etableres en sø i området, der fungerer som forsinkelsesbassin for overfladevand fra bydelen.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00