Rammer for by og land

5.O.15


Bestemmelser

Plannummer 5.O.15 
Plannavn Offentligt område vest for Fruergaardsvej i Børkop 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, rekreativt grønt område. 
Opholdsarealer Området må ikke bebygges, men skal udlægges som kvarterpark med fælles lege- og opholdsarealer for de tilstødende boligområder. Der kan etableres en sø i området, der fungerer som forsinkelsesbassin for overfladevand fra bydelen. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00