Rammer for by og land

5.O.14


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Byparken i Børkop

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
1%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1 etage

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, bypark og fritidsområde.

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres bebyggelse der er nødvendig for områdets funktion som bypark og fritidsområde.

Opholdsarealer
Der må kun etableres anlæg til fritidsaktiviteter. I området må der opsættes parkbelysning.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00