Rammer for by og land

5.O.14


Bestemmelser

Plannummer 5.O.14 
Plannavn Offentligt område ved Byparken i Børkop 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 1% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, bypark og fritidsområde. 
Bebyggelsens omfang Der må kun opføres bebyggelse der er nødvendig for områdets funktion som bypark og fritidsområde. 
Opholdsarealer Der må kun etableres anlæg til fritidsaktiviteter. I området må der opsættes parkbelysning. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00