Rammer for by og land

5.O.13


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved ved Lilholtvej i Børkop

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, rekreativt grønt område.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke opføres bebyggelse indenfor området.

Opholdsarealer
Det eksisterende grønne område må ikke bebygges, men skal udlægges som kvarterpark med fælles lege- og opholdsarealer for de tilstødende boligområder.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. Området indeholder et fredet dige.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00