Rammer for by og land

5.O.13


Bestemmelser

Plannummer 5.O.13 
Plannavn Offentligt område ved ved Lilholtvej i Børkop 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, rekreativt grønt område. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke opføres bebyggelse indenfor området. 
Opholdsarealer Det eksisterende grønne område må ikke bebygges, men skal udlægges som kvarterpark med fælles lege- og opholdsarealer for de tilstødende boligområder. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. Området indeholder et fredet dige. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00