Rammer for by og land

5.O.1


Bestemmelser

Plannummer 5.O.1 
Plannavn Offentligt område ved Peder Breths Vej i Børkop 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 12.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlig formål, højskole eller lignende undervisningsformål. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00