Rammer for by og land

5.E.4


Bestemmelser

Plannummer 5.E.4 
Plannavn Erhvervsområde ved Industrivej og Kristianshøjvej i Børkop 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fremstillings-, værksteds- og lagervirksomhed. Der kan opføres kontorbebyggelse og forretningslokaler i tilknytning til en virksomhed. 
Bebyggelsens omfang Bygningsdele kan opføres med større højde, hvis en virksomheds produktion eller drift nødvendiggør det. 
Opholdsarealer Inden for området skal der etableres rimelige opholdsarealer samt det nødvendige antal parkeringspladser til de ansatte og besøgende. Der skal udlægges arealer til beplantningsbælter langs Motortrafikvejen og langs områdets afgrænsning mod det åbne land. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00