Rammer for by og land

5.E.4


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Industrivej og Kristianshøjvej i Børkop

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
12,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fremstillings-, værksteds- og lagervirksomhed. Der kan opføres kontorbebyggelse og forretningslokaler i tilknytning til en virksomhed.

Bebyggelsens omfang
Bygningsdele kan opføres med større højde, hvis en virksomheds produktion eller drift nødvendiggør det.

Opholdsarealer
Inden for området skal der etableres rimelige opholdsarealer samt det nødvendige antal parkeringspladser til de ansatte og besøgende. Der skal udlægges arealer til beplantningsbælter langs Motortrafikvejen og langs områdets afgrænsning mod det åbne land.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00