Rammer for by og land

5.E.3


Bestemmelser

Plannummer 5.E.3 
Plannavn Erhvervsområde ved Industrivej og Højgårdsvej i Børkop 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fremstillings-, værksteds- og lagervirksomhed. Der kan opføres kontorbebyggelse og forretningslokaler i tilknytning til den enkelte virksomhed. 
Bebyggelsens omfang Større bygningshøjde kan tillades, hvis særlige hensyn til en virksomheds produktion nødvendiggør det. 
Opholdsarealer Der skal udlægges et beplantningsbælte langs Ryttergrøftsvejen og langs bebyggelsen langs Elbækvej. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00