Rammer for by og land

5.E.3


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Industrivej og Højgårdsvej i Børkop

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
12,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fremstillings-, værksteds- og lagervirksomhed. Der kan opføres kontorbebyggelse og forretningslokaler i tilknytning til den enkelte virksomhed.

Bebyggelsens omfang
Større bygningshøjde kan tillades, hvis særlige hensyn til en virksomheds produktion nødvendiggør det.

Opholdsarealer
Der skal udlægges et beplantningsbælte langs Ryttergrøftsvejen og langs bebyggelsen langs Elbækvej.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00