Rammer for by og land

5.E.2


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Industrivej og Thorsmindevej i Børkop

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fremstillings-, værksteds- og lagervirksomhed, herunder forretninger, der har tilknytning til de pågældende virksomheder. Der må opføres én bolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed for ejer, bestyrer eller lignende.

Opholdsarealer
Der skal udlægges et beplantningsbælte langs motortrafikvejen og langs bebyggelsen langs Elbækvej.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00