Rammer for by og land

5.E.1


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Industrivej i Børkop

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fremstillings-, værksteds- og lagervirksomhed, herunder forretninger, der har tilknytning til de pågældende virksomheder. Der må opføres én bolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed for ejer, bestyrer eller lignende.

Bebyggelsens omfang
Større bygningshøjde kan tillades, hvis særlige hensyn til en virksomheds indretning eller drift taler herfor.

Opholdsarealer
Der skal udlægges et beplantningsbælte langs motortrafikvejen og langs bebyggelsen på Elbækvej.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00