Rammer for by og land

5.E.1


Bestemmelser

Plannummer 5.E.1 
Plannavn Erhvervsområde ved Industrivej i Børkop 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. rumfang m3 pr. m2 3.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fremstillings-, værksteds- og lagervirksomhed, herunder forretninger, der har tilknytning til de pågældende virksomheder. Der må opføres én bolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed for ejer, bestyrer eller lignende. 
Bebyggelsens omfang Større bygningshøjde kan tillades, hvis særlige hensyn til en virksomheds indretning eller drift taler herfor. 
Opholdsarealer Der skal udlægges et beplantningsbælte langs motortrafikvejen og langs bebyggelsen på Elbækvej. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00