Rammer for by og land

5.B.7


Bestemmelser

Plannummer 5.B.7 
Plannavn Boligområde ved Lærkevej i Børkop 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse med tilhørende fællesanlæg som beboerhus, fællesantennemast og lignende samt mindre butikker til områdets daglige forsyning. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Opholdsarealer Eksisterende grønne områder skal udlægges som fælles opholds- og legeområder for områdernes beboere. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00