Rammer for by og land

5.B.46


Bestemmelser

Plannummer 5.B.46 
Plannavn Boligområde ved Fruergaardsvej og Bundsgaard, Børkop 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f. eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maximalt være 30 for den enkelte ejendom. Ved tæt-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maximalt være 40 for den enkelte ejendom. 
Opholdsarealer Ved åben-lav boligformål udlægges mindst 5 % af områdets grundareal som fælles opholds- og friarealer for områdets beboere. Ved tæt-lav boligformål udlægges mindst 10 % af områdets grundareal som fælles opholds- og friarealer for områdets beboere. 
Miljø Der er trafikstøj fra Fruergaardsvej. Det skal sikres, at boligområdet ikke udsættes for trafikstøj, som overstiger Miljøstyrelsens gældende vejledende støjgrænser. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00