Rammer for by og land

5.B.46


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Fruergaardsvej og Bundsgaard, Børkop

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
1

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f. eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maximalt være 30 for den enkelte ejendom. Ved tæt-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maximalt være 40 for den enkelte ejendom.

Opholdsarealer
Ved åben-lav boligformål udlægges mindst 5 % af områdets grundareal som fælles opholds- og friarealer for områdets beboere. Ved tæt-lav boligformål udlægges mindst 10 % af områdets grundareal som fælles opholds- og friarealer for områdets beboere.

Miljø
Der er trafikstøj fra Fruergaardsvej. Det skal sikres, at boligområdet ikke udsættes for trafikstøj, som overstiger Miljøstyrelsens gældende vejledende støjgrænser.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00