Rammer for by og land

5.B.45


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Ågade i Børkop

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
60%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben/lav og tæt/lav bebyggelse samt etageboligbebyggelse, aktivitetshus, café/kiosk, klinikker, liberale erhverv, og kollektive anlæg, som f.eks offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Ved åben/lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt/lav boligbebyggelse, erbebyggelseprocenten makimalt 40. For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 meter, og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. For etageboliger må bebyggelsesprocenten maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 12 meter, og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. For offentlige institutioner må bebyggelsesprocenten maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må maksimalt være 12 meter.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00