Rammer for by og land

5.B.45


Bestemmelser

Plannummer 5.B.45 
Plannavn Boligområde ved Ågade i Børkop 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben/lav og tæt/lav bebyggelse samt etageboligbebyggelse, aktivitetshus, café/kiosk, klinikker, liberale erhverv, og kollektive anlæg, som f.eks offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Ved åben/lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt/lav boligbebyggelse, erbebyggelseprocenten makimalt 40. For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 meter, og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. For etageboliger må bebyggelsesprocenten maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 12 meter, og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. For offentlige institutioner må bebyggelsesprocenten maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må maksimalt være 12 meter. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00