Rammer for by og land

5.B.33


Bestemmelser

Plannummer 5.B.33 
Plannavn Boligområde ved Søndergade og Lilholtvej, Børkop 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00