Rammer for by og land

5.B.33


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Søndergade og Lilholtvej, Børkop

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00