Rammer for by og land

5.B.30


Bestemmelser

Plannummer 5.B.30 
Plannavn Boligområde ved I. Verlingsvej i Børkop 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, udført som åben-lav bebyggelse. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. Der må ikke foretages regulering af terræn på de enkelte grunde på mere end +/- 0,50 meter uden Byrådets tilladelse. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00