Rammer for by og land

5.B.29


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved S. Stubsvej i Børkop

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, udført som åben-lav bebyggelse.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone.

Særlige bestemmelser
Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. Der må ikke foretages regulering af terræn på de enkelte grunde på mere end +/- 0,50 meter uden Byrådets tilladelse.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00