Rammer for by og land

5.B.29


Bestemmelser

Plannummer 5.B.29 
Plannavn Boligområde ved S. Stubsvej i Børkop 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, udført som åben-lav bebyggelse. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. Der må ikke foretages regulering af terræn på de enkelte grunde på mere end +/- 0,50 meter uden Byrådets tilladelse. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00