Rammer for by og land

5.B.25


Bestemmelser

Plannummer 5.B.25 
Plannavn Boligområde ved B. Berthelsensvej i Børkop 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, udført som åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Inden for området kan der opføres, eller indrettes fælles bygninger og institutioner til dækning af områdets lokale behov. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. Der må ikke foretages regulering af terræn på de enkelte grunde på mere end +/- 0,50 meter uden Byrådets tilladelse. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00