Rammer for by og land

5.B.20


Bestemmelser

Plannummer 5.B.20 
Plannavn Boligområde ved Mølleparken i Børkop 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, udført som åben-lav bebyggelse. 
Opholdsarealer Der skal udlægges areal til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed udlægges mindst 15 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. En del af det område der ligger i landzone, skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Der må ikke foretages regulering af terræn på de enkelte grunde på mere end +/- 0,50 meter uden Byrådets tilladelse. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00