Rammer for by og land

5.B.12


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Søndergade i Børkop

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse med tilhørende fællesanlæg såsom beboerhus, vaskeri og lignende. Der kan etableres mindre butikker, børneinstitutioner og lignende anlæg, der betjener områderne.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Antallet af boliger i området skal være mindst 60 og højst 135.

Opholdsarealer
Der skal udlægges arealer til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed skal der mindst udlægges 15 m².

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00