Rammer for by og land

5.B.10


Bestemmelser

Plannummer 5.B.10 
Plannavn Boligområde ved Elbækparken i Børkop 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav bebyggelse samt fællesanlæg, såsom beboerhus, vaskeri og lignende. 
Bebyggelsens omfang Der må højst opføres 90 boligenheder i området. 
Opholdsarealer Der skal udlægges arealer til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. Det område, hvor skålstenen er placeret, skal friholdes for bebyggelse og udlægges som offentligt anlæg med historisk mindesmærke. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00