Rammer for by og land

4.T.1


Bestemmelser

Plannummer 4.T.1 
Plannavn Teknisk område ved Lergårdvej i Egtved 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Tekniske anlæg 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 11 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til teknisk formål til energiproduktion i form af solvarmeanlæg samt byggeri og anlæg i tilknytning hertil. 
Bebyggelsens omfang I byzoneareal mod nordvest kan et areal på højst 700 m² bebygges. Der kan opføres byggeri og anlæg som teknikbygning, akkumuleringstank, mindre tekniske bygninger/opsamlingstanke og lignende, som er nødvendige for solvarmeanlæggets drift.Derudover kan der etableres overdækning af servicearealer ved tank- og teknikanlæg, såfremt særlige hensyn til anlæggets indretning eller drift nødvendiggør det.Enkelte bygninger kan opføres i op til 20 meters højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.I landzoneareal mod øst kan der opstilles solfangere. Der må ikke opføres bebyggelse i landzonearealet med undtagelse af læskure til dyrehold. 
Miljø Der stilles krav om grundvandsbeskyttende tiltag. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Areal i landzone fastholdes uændret i landzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00