Rammer for by og land

4.O.10


Bestemmelser

Plannummer 4.O.10 
Plannavn Offentligt område ved Hjelmdrupvej i Egtved 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder, kirker, vandrehjem o.lign samt til boligformål for Østergade 36. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent: 40
Bebyggelsesprocenten gælder for området under et
Maks. antal etager: 2
Maks. bygningshøjde i meter: 13 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Lokalplaner Lokalplan 1164 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00