Rammer for by og land

4.O.10


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Hjelmdrupvej i Egtved

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder, kirker, vandrehjem o.lign samt til boligformål for Østergade 36.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocent: 40
Bebyggelsesprocenten gælder for området under et
Maks. antal etager: 2
Maks. bygningshøjde i meter: 13

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Lokalplaner
Lokalplan 1164

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00