Rammer for by og land

3.T.1


Bestemmelser

Plannavn
Teknisk område ved Mangehøje i Jelling

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Forsyningsanlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
3,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til teknisk formål tilenergiproduktion i form af solvarmeanlæg samt anlæg og byggeri i tilknytning hertil.

Bebyggelsens omfang
I området må der opstilles solfangere. Der må ikke opføres bebyggelse i landzonearealet med undtagelse af læskure til dyrehold.

Trafik
Lokalplanområdet får vejadgang fra Skelborgvej

Bemærkning til zonestatus
Området forbliver i landzone

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00