Rammer for by og land

3.T.1


Bestemmelser

Plannummer 3.T.1 
Plannavn Teknisk område ved Mangehøje i Jelling 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Forsyningsanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 3,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til teknisk formål tilenergiproduktion i form af solvarmeanlæg samt anlæg og byggeri i tilknytning hertil. 
Bebyggelsens omfang I området må der opstilles solfangere. Der må ikke opføres bebyggelse i landzonearealet med undtagelse af læskure til dyrehold. 
Trafik Lokalplanområdet får vejadgang fra Skelborgvej 
Bemærkning til zonestatus Området forbliver i landzone 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00