Rammer for by og land

3.R.8


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Grangaard Allé i Jelling

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, fritidsformål samt ny skov.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke etableres bebyggelse i skovområder, udover småbygninger i forbindelse med arealernes rekreative anvendelse.

Opholdsarealer
Der kan laves lysninger i skovene med mulighed for at etablere bålpladser, naturlegepladser o.l.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00