Rammer for by og land

3.R.8


Bestemmelser

Plannummer 3.R.8 
Plannavn Rekreativt område ved Grangaard Allé i Jelling 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus Byzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, fritidsformål samt ny skov. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke etableres bebyggelse i skovområder, udover småbygninger i forbindelse med arealernes rekreative anvendelse. 
Opholdsarealer Der kan laves lysninger i skovene med mulighed for at etablere bålpladser, naturlegepladser o.l. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00