Rammer for by og land

3.R.5


Bestemmelser

Plannummer 3.R.5 
Plannavn Rekreativt område ved Ravnshøj i Jelling 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Byzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som grønt område, omkring den beskyttede gravhøj Ravnshøj. Området skal henligge i græs. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00