Rammer for by og land

3.R.5


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Ravnshøj i Jelling

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som grønt område, omkring den beskyttede gravhøj Ravnshøj. Området skal henligge i græs.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00