Rammer for by og land

3.R.4


Bestemmelser

Plannummer 3.R.4 
Plannavn Rekreativt område ved Jelling Skovvej i Jelling 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til bynære rekreative fritidsformål som natur- og fritidsområde med skov, golfbane, kælkebakke, skiløjper m.v. 
Miljø Dele af området er omfattet af bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00