Rammer for by og land

3.R.4


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Jelling Skovvej i Jelling

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bynære rekreative fritidsformål som natur- og fritidsområde med skov, golfbane, kælkebakke, skiløjper m.v.

Miljø
Dele af området er omfattet af bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00