Rammer for by og land

3.R.3


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Linkager i Jelling

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bynære rekreative fritidsformål som ridehal, beplantningsbælter m.v.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00