Rammer for by og land

3.R.1


Bestemmelser

Plannummer 3.R.1 
Plannavn Rekreativt område ved Mølvangvej i Jelling 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til bynære rekreative fritidsformål som idrætsanlæg, koncertplads, feriecenter, idrætscenter, vandrehjem, campingplads o.l. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00