Rammer for by og land

3.O.8


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Vejlevej og Jernbanevej i Jelling

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
15.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, seminarium, trafikanlæg m.v.

Opholdsarealer
Ved lokalplanlægning skal det sikres, at området mod Jellinghøjene bevarer sit parklignende præg.

Miljø
En del af området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 18 vedr. 100 m beskyttelseslinie om fortidsminder.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00