Rammer for by og land

3.O.8


Bestemmelser

Plannummer 3.O.8 
Plannavn Offentligt område ved Vejlevej og Jernbanevej i Jelling 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 15.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, seminarium, trafikanlæg m.v. 
Opholdsarealer Ved lokalplanlægning skal det sikres, at området mod Jellinghøjene bevarer sit parklignende præg. 
Miljø En del af området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 18 vedr. 100 m beskyttelseslinie om fortidsminder. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00