Rammer for by og land

3.O.7


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Søndervang i Jelling

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
12.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som skole, institutioner m.v.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00