Rammer for by og land

3.O.5


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Bredager i Jelling

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, jernbanedrift, station, posthus, forsyningsvirksomhed m.v.


Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder, at enkeltområder kan få højere bebyggelsesprocent. Området udgøres af de samlede matrikulære arealer langs jernbanen gennem Jelling by.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00