Rammer for by og land

3.O.5


Bestemmelser

Plannummer 3.O.5 
Plannavn Offentligt område ved Bredager i Jelling 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, jernbanedrift, station, posthus, forsyningsvirksomhed m.v.

 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder, at enkeltområder kan få højere bebyggelsesprocent. Området udgøres af de samlede matrikulære arealer langs jernbanen gennem Jelling by. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00