Rammer for by og land

3.O.2


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Katrinelund i Jelling

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
14.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som idrætshal.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00