Rammer for by og land

3.O.2


Bestemmelser

Plannummer 3.O.2 
Plannavn Offentligt område ved Katrinelund i Jelling 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 14.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som idrætshal. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00