Rammer for by og land

3.O.12


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Fårupvej og Skinbjerg i Jelling

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål samt boligformål.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
I den vestlige del af området kan der etableres en dagligvarebutik på op til 1.000 m².

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00